האתר המוביל ברשת לסיכומים בעברית

סיכומים בפסיכולוגיה להורדה

השלכות של האינטגרציה המתגבשת בין פסיכולוגיות אוניברסליות לבין פסיכולוגיות ספציפיות לתרבות

סיכום בהיקף 5599 מילים ₪42
השלכות של האינטגרציה המתגבשת בין פסיכולוגיות אוניברסליות לבין פסיכולוגיות ספציפיות לתרבות
Smith et al., 2006

תקציר
חוקרי פסיכולוגיה מזהים יותר ויותר שההתנהגות האנושית היא שילוב של יכולות אנושיות אוניברסליות, תגובות...

פילוסופיה מקצועית בשירות פסיכולוגיית הספורט בהתבססות על תיאוריה ופרקטיקה

סיכום בהיקף 689 מילים ₪42
פילוסופיה מקצועית בשירות פסיכולוגיית הספורט בהתבססות על תיאוריה ופרקטיקה
Poczwardowski, 2004

המאמר עוסק ביסודות הפילוסופיים של פסיכולוגיית הספורט. פסיכולוגיית הספורט כוללת התייחסות למספר רב של נושאים כמו אתיקה, חינוך...

שימוש של מתרגלים מנוסים בתצפיות בפסיכולוגיית ספורט יישומית

סיכום בהיקף 599 מילים ₪42
שימוש של מתרגלים מנוסים בתצפיות בפסיכולוגיית ספורט יישומית
Holder & Winter, 2016

תפקיד פסיכולוג הספורט דורש מגוון רחב של ידע ומיומנויות. המחקרים שעסקו בתפקידו של פסיכולוג הספורט נקטו בגישות שונות כגון ראיונות, שאלונים,...

שיפור ההעברה של פסיכולוגיית ספורט יישומית באמצעות תרגול רפלקסיבי

סיכום בהיקף 740 מילים ₪42
שיפור ההעברה של פסיכולוגיית ספורט יישומית באמצעות תרגול רפלקסיבי
Cropley, 2007

המאמר עוסק בגורמים המשפיעים על היעילות של פסיכולוגיית ספורט יישומית, באמצעות הצגת רפלקציה על החוויות האישיות של סטודנט שעבר הכשרה לפסיכולוג...

מחקר על החוויות של מאומנים כאשר נעשה שימוש בתצפיות

סיכום בהיקף 726 מילים ₪42
מחקר על החוויות של מאומנים כאשר נעשה שימוש בתצפיות
Martin et al., 2017

באופן מסורתי, על מנת לבצע מחקרים מקיפים בתחום פסיכולוגיית הספורט, מתבצעת טריאנגולציה של ראיונות, שאלונים ותצפיות, המאפשרת מבט הוליסטי על התופעה הנחקרת....

מפגשי הדרכה בין-סובייקטיביים

סיכום בהיקף 766 מילים ₪42
מפגשי הדרכה בין-סובייקטיביים
ירושלמי, 2014

המאמר עוסק בגישה טיפולית שנקראת "הגישה הבין-סובייקטיבית", ובאופן שבו היא מיוצגת במפגשי הדרכה.

מבוא
טיפול והדרכה הם שני מפגשים מקצועיים שונים, אך הגישה הטיפולים צריכה להשתקף...

תפיסה פרדוקסלית לגבי דינמיקה קבוצתית

סיכום בהיקף 714 מילים ₪42
תפיסה פרדוקסלית לגבי דינמיקה קבוצתית
Smith & Berg, 1987

מרבית הספרות העוסקת בדינמיקה קבוצתית לא מתייחסת מספיק לקונפליקטים הקיימים בתוך הקבוצה. הטענות במאמר זה הן כי חלק גדול מהתהליכים הקבוצתיים שנחווים כקונפליקטים בקבוצה,...

ייאוש ישאיר אותך אסיר, תקווה תשחרר אותך: תקווה ומשמעות בקרב אסירים משוחררים

סיכום בהיקף 1782 מילים ₪42
ייאוש ישאיר אותך אסיר, תקווה תשחרר אותך: תקווה ומשמעות בקרב אסירים משוחררים
אדד ואח', 2016

מבוא
רציבידיזם מוגדר כחזרה של אדם לכלא לאחר ביצוע עבירה שבעבר נענש או טופל בגינה. מה מפחית רציבידיזם? ע"פ האוריינטציה העונשית,...

האנטי-קבוצה: כוחות הרסניים בקבוצה והפוטנציאל הטיפולי שלהם

סיכום בהיקף 720 מילים ₪42
האנטי-קבוצה: כוחות הרסניים בקבוצות והפוטנציאל הטיפולי שלהם
Nitsun, 1991

מבוא: המסורת הפולקסיאנית
מחבר המאמר הינו מטפל קבוצתי בעל ניסיון רב. מניסיונו, למרות שלקבוצות יש פוטנציאל תרפויטי משמעותי, בתוך הקבוצה מתקיימים גם...

התנגדות בהדרכה ושימוש בטכניקות דידקטיות ככוח חיובי לפיתוח מנגנוני התמודדות

סיכום בהיקף 657 מילים ₪42
התנגדות בהדרכה ושימוש בטכניקות דידקטיות ככוח חיובי לפיתוח מנגנוני התמודדות
יצחקי ואלוני, 1993

במהלך הדרכה בעבודה סוציאלית במקרים רבים קיימת התנגדות של המודרך, שנחשבת להתנהגות נורמטיבית כחלק מההדרכה. המאמר עוסק...