האתר המוביל ברשת לסיכומים בעברית

סיכומים בסוציולוגיה להורדה

דפוסי נישואין בקרב פלסטינאים בישראל

סיכום בהיקף 267 מילים ₪35
דפוסי נישואין בקרב פלסטינאים בישראל
Lewin, 2012

שאלת המחקר היא האם השינויים בהשכלה ובזמינות פרטנרים קשורים לשינויים בגיל הנישואין אצל פלסטינאים בישראל?
ממצאי המחקר מראים כי נישואין בגיל מאוד צעיר נמצאים במגמת ירידה,...

"צבא העם" נגד גיוס חובה

סיכום בהיקף 1877 מילים ₪42
"צבא העם" נגד גיוס חובה
לוי, 2015

מאמר זה מבקש להציע ניתוח המלמד כיצד השחיקה במעמד הצבא, בעיקר מאז שנות ה־90, מביאה לערעור בסיס הלגיטימיות של מודל גיוס החובה בישראל, משום הסתירות הפנימיות שהיא יוצרת בין האתוס השוויוני של...

בתי ספר, משפחות וקהילות

סיכום בהיקף 542 מילים ₪32
בתי ספר, משפחות וקהילות
Coleman & Hoffer, 2010

המאמר מבקש לבחון את חשיבותו של הון חברתי קרי קשרים חברתיים להצלחה בלימודים. ראשית המחברים מבחינים בין הון כלכלי (רכוש וכדומה), הון תרבותי (השכלה, ידע וכדומה) והון חברתי המבוסס בעיקר...

מנהיגות מעצבת ואפקט הדומינו הנופל

סיכום בהיקף 2552 מילים ₪42
מנהיגות מעצבת ואפקט הדומינו הנופל
Bass et al., 1987

המחקר הנוכחי בדק את המנהיגות המעצבת בפועל בשתי רמות ניהול בסוכנות הממשלתית של ניו זילנד. מנהיגות מעצבת הוגדרה כמידה שבה מנהל נתפס ככריזמטי, כנוהג עם כל אחד מהכפופים לו...

תיאוריות פונקציונליות ותיאוריות קונפליקט של ריבוד בחינוך

סיכום בהיקף 393 מילים ₪32
תיאוריות פונקציונליות ותיאוריות קונפליקט של ריבוד בחינוך
Collins, 1971

המאמר דן בשתי גישות שונות לריבוד בחינוך בראי הסוציולוגיה: הגישה פונקציונליסטית וגישת הקונפליקט. הגישה פונקציונליסטית מציגה שלוש טענות...

אוכלוסיית סין: מגמות חדשות ואתגרים

סיכום בהיקף 316 מילים ₪32
אוכלוסיית סין: מגמות חדשות ואתגרים
Riley, 2004

המאמר מראה שבסין חל שינוי דמוגרפי מהותי החל משנות ה-70 מה שהביא לקיטון דרסטי בשיעור הילודה הן של גברים והן של נשים. ניתן לראות בבירור כי שיעור הילודה של בנות נמוך יותר באופן...

היסודות הקוגניטיביים של יציבות וגיוון תרבותיים

סיכום בהיקף 2634 מילים ₪42
היסודות הקוגניטיביים של יציבות וגיוון תרבותיים
Sperber & Hirschfeld, 2004

להתפשטות, יציבות והתפתחות של ייצוגים תרבותיים יש מגוון סיבות. הם מושפעים מדמוגרפיה, מצבים סביבתיים – במיוחד תוצרים ידי אדם - דתות, חינוך ומוסדות פוליטיים....

האבולוציה התרבותית של הדת

סיכום בהיקף 3200 מילים ₪42
האבולוציה התרבותית של הדת
Norenzayan & Gervais, 2012

ישנם מחקרים שמעידים כי דת מעודדת פרו-חברתיות מסיבות שונות ומגוונות. לעומתם, מחקרים אחרים טוענים שדת לא מעודדת התנהגות פרו-חברתית. המאמר הנוכחי סוקר את הסיבות השונות שהוצעו...

קרקע, עבודה ואוכלוסיה בקולוניזציה הציונית: היבטים כלליים וייחודיים

סיכום בהיקף 1562 מילים ₪42
קרקע, עבודה ואוכלוסיה בקולוניזציה הציונית: היבטים כלליים וייחודיים
שפיר, 1993

מחקרים העוסקים בתולדות החברה הישראלית מספרים בדרך כלל אחת משתי עלילות: הראשונה, כיצד המתיישבים הציונים הקימו חברה יהודית בא"י, לעתים תוך...

"אלה נשים אשכנזיות, לבד, זונות של ערבים, לא מאמינות באלוהים, ולא אוהבות ארץ־ישראל": "נשים בשחור" ואתגור הסדר החברתי

סיכום בהיקף 934 מילים ₪42
"אלה נשים אשכנזיות, לבד, זונות של ערבים, לא מאמינות באלוהים, ולא אוהבות ארץ־ישראל": "נשים בשחור" ואתגור הסדר החברתי
הלמן ורפופורט, 1997

תנועת נשים בשחור הוקמה בינואר 1988 (כחודש לאחר פרוץ האינתיפאדה) ע"י נשים בי"ם, במטרה: "למחות...