מאמרים

מאמרים אקדמיים בנושא התפתחות הילד

התפתחות הילד הוא מונח כללי שמתאר שינויים בתהליכים שונים: פסיכולוגים, קוגנטיבים, גופניים ועוד, שחלים בשנים הראשונות לחייהם של ילדים. בכל פן של תהליך ההתפתחות קיימים מדדים רפואיים ומדעיים שמתארים התפתחות…