האתר המוביל ברשת לסיכומים בעברית

איך למזג מאמרים אקדמיים בקלות?

כתיבה ממזגת (נקראת גם 'סקירה ספרותית' או 'סקירה ממזגת') היא מטלה שתלמידים נתקלים בה בבגרויות ובלימודים אקדמיים. במאמר זה תמצאו מדריך קצר על כתיבה ממזגת עם טיפים ודוגמאות.

 

הבנת המטלה

מהי כתיבה ממזגת? המטרה של כתיבה ממזגת היא יצירת סיכום אחיד של כמה מאמרים בתחום מסוים. הסיכום מתמקד בפן אחד של הנושא ונועד להיות טקסט רציף שמעניק מבט כללי, כמו לראות את הנושא "ממעוף הציפור".
נתחיל במציאת הנושא שנרצה להתמקד בו או, אם מטלת הכתיבה מוגדרת מראש, נבחין במה מבקשים מאיתנו להתמקד. בדוגמה הבאה בחרתי בנושא שימוש ברשתות חברתיות ודיכאון בקרב בני נוער. אתמקד בהשפעה של שימוש ברשתות חברתיות ודיכאון ובהבדלים מגדריים (כלומר, בין בנות נוער לבני נוער או מגדרים אחרים). אלו בעצם שתי שאלות: (1) כיצד השימוש ברשתות חברתיות משפיע על דכאון (גורם לו, מקטין או מגדיל את הסבירות לדכאון) ו-(2) האם ההשפעה הזאת שונה בין בנות ובני נוער.

 

איסוף ומיון חומרים

כתיבה ממזגת תתחיל תמיד במיון חומרי הקריאה. בין אם קיבלנו רשימה של מאמרים למזג או אם מצאנו אותם בעצמנו (תוכלו לקרוא עוד על איתור מאמרים כאן), נקרא את המאמרים לעומק ונסכם את עיקריו של כל מאמר בהתאם לנושאי המיקוד. לדוגמה, הכנתי טבלה עם קריטריונים מתאימים לנושא שבחרתי:

בטבלה הכנתי טור בו אכתוב את ההשפעה וגם את המגדר שנבחן במאמר. הוספתי טור בו אכתוב אם יש השפעות שונות על מגדרים שונים וגם טור לציון שיטת המחקר, שמומלץ להתייחס אליה באופן כללי. בחרתי שני מאמרים שמתאימים לנושא:

Yavich, R., & Davidovitch, N. (2019). ‘Together but separate’—What is the correlation if any between social loneliness virtual friendship and use of social networks. J. Educ. Training Stud., 7(10), 1-10.

Neto, R., Golz, N., & Polega, M. (2015). Social Media Use, Loneliness, and Academic Achievement: A Correlational Study with Urban High School Students. Journal of Research in Education, 25(2), 28-37.

ואמלא את הטבלה בהתאם בזמן שאקרא אותם:

בהמשך נראה כיצד הטבלה תסייע לנו בכתיבה.

 

כתיבת סיכום ממזג

כדאי להתחיל את כתיבת הסיכום בהצגה כללית של נושא הסיכום. לדוגמה, נכתוב מעט על רשתות חברתיות ועל תאוריות שמסבירות את הקשר בין רשתות חברתיות לבדידות כמו על תאוריות פסיכולוגיות בנושא.
לאחר הצגת הנושא נציג את המאמרים לפי המידע שאספנו בטבלה. כדאי להציג את הדומה ואת השונה במשפטים אחידים ולהקפיד על ציטוט מקורות כפי שהתבקשנו. למשל: "בשני מחקרים שבחנו את הקשר בין שימוש ברשתות חברתיות ובדידות, נמצא קשר חיובי בין בדידות חברתית לשימוש ברשתות חברתיות (Neto, Golz & Polenga, 2015; Yavich & Davidovitch, 2019)". כעת נכתוב על ההבדלים בניהם: "עם זאת, נמצאו הבדלים בהשפעה של מגדר. Neto, Golz & Polenga (2015) מצאו כי הקשר חזק יותר בבנות נוער בהשוואה לבני נוער ואילו Yavich & Davidovitch (2019) מצאו שאין השפעה של מגדר."
סיכום ממזג באיכות גבוהה יעלה רעיונות על הסיבה להבדלים. למשל, נוכל לכתוב: "יתכן שההבדלים קשורים למדינות בהן נערך המחקר: Neto, Golz & Polenga (2015) ערכו את המחקר בארה"ב ו-Yavich & Davidovitch (2019) ערכו את המחקר בישראל. נורמות חברתיות שנוגעות למגדר עשויות להיות שונות בארה"ב ובישראל." בזמן הכתיבה נשים לב שלא לחוות דעה על התוצאות – אבל כן כדאי להצביע על ההבדלים בין מחקרים ו"להציע" שהבדלים אלו משפיעים על התוצאות.
לבסוף, כדאי לסיים את הסיכום במשפט קצר על מה שניתן ללמוד ממנו: "ממחקרים בנושא עולה כי באופן כללי, יש קשר בין שימוש ברשתות חברתיות לבדידות בקרב בני נוער. ההשפעה של מגדר, לעומת זאת, אינה קבועה."

עכשיו אתם יודעים איך למזג מאמרים בקלות. עדיין צריכים עזרה במיזוג מאמרים? שלחו את המאמרים וההנחיות לסיכום למייל: sicumim@sicumim.co.il  או דרך הטופס כאן למטה, ונחזור אליכם בהקדם.